Home » Wiadomości » Forma umowy spółki jawnej przy wniesieniu tytułem wkładu własności nieruchomości

Forma umowy spółki jawnej przy wniesieniu tytułem wkładu własności nieruchomości

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy podzielił pogląd dopuszczający możliwość zawarcia umowy spółki jawnej w formie pisemnej zwykłej także wtedy, gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość. Konieczne jest jednak zawarcie w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność nieruchomości na spółkę – po jej rejestracji.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt II CSK 723/14