Home » Wiadomości » Pisemne uzasadnienie orzeczenia jest ważniejsze od ustnych motywów rozstrzygnięcia

Pisemne uzasadnienie orzeczenia jest ważniejsze od ustnych motywów rozstrzygnięcia

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy przyjął, że pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia i ustne motywy podane po wydaniu wyroku nie powinny się różnić. Bez względu jednak na powyższe, ustne motywy rozstrzygnięcia pozostają bez wpływu na treść i wykładnię pisemnego uzasadnienia orzeczenia sądu.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r., sygn. akt II CSK 596/14