Home » 2015 (Page 2)

Yearly Archives: 2015

Sąd rejonowy sądem II instancji w sprawie odmowy ustanowienia pełnomocnika

​Sąd rejonowy, który odrzuca zażalenie na postanowienie tego sądu, wydane na podstawie art. 398[23] § 1 k.p.c., orzeka jako sąd drugiej instancji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 81/15

Wynagrodzenie radcy prawnego z urzędu z VAT-em

​Wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone od strony przeciwnej na rzecz strony reprezentowanej przez tego radcę, podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 90/15

Dziedziczenie udziału po wydziedziczonym

Udział spadkowy, który przypadłby z ustawy wydziedziczonemu przez spadkodawcę jego dziecku, przypada zstępnym wydziedziczonego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 85/15

Odstąpienie od umowy wzajemnej

​Dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne (art. 491 § 1 k.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 83/15