Home » 2015 » Maj (Page 2)

Monthly Archives: Maj 2015

Komornik może pobrać opłatę od każdej ze spraw związanych z tym samym długiem

Sąd Najwyższy w dniu 13.05.2015 r. podjął uchwałę, w której zadecydował, że:

​1. W razie połączenia przez komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych, wszczętych przez tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi, na podstawie różnych tytułów wykonawczych, komornik pobiera opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie.

2. Wysokość opłaty pobranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) w sprawie, w której komornik wyegzekwował świadczenie przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji, nie może być wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt III CZP 14/15