Home » 2015 » Marzec

Monthly Archives: Marzec 2015

Sąd wypłaca wynagrodzenie kuratorowi

Wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa, czyli sąd rejestrowy – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt III CZP 116/14

Przepisy o przekształceniu użytkowania wieczystego niezgodne z konstytucją

W dniu 10.03.2015 r. Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując skargę samorządowców, orzekał w sprawie zgodności z konstytucją art. 1 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Trybunał uznał, że artykuły te są niezgodne z ustawą zasadniczą w zakresie, w jakim przyznają uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy z 28 lipca 2011 r. o gospodarce nieruchomościami. Wprowadziła ona zmiany w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13

Przekształcenie przedsiębiorcy a odpowiedzialność za długi

W dniu 26 lutego 2015 r. zapadła uchwała Sądu Najwyższego w składzie 3 sędziów w sprawie sygn.akt III CZP 106/14 o następującej treści:

​”Przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia uprawnienia lub obowiązku w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 551 § 5 i art. 584[2] § 1 k.s.h.).”

Przedmiotowa uchwała potwierdza odpowiedzialność za długi  przedsiębiorcy,  nowej spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia formy działalności tego przedsiębiorcy w trybie art. 551 § 5 k.s.h.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt III CZP 106/14